Ook in 2023 zijn er 3 behandeluren dieetadvisering in de basisverzekering opgenomen.
Diëtistenpraktijk D8 heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Dieetadvisering voor personen van 18 jaar en ouder valt onder het verplicht eigen risico.
In 2023 bedraagt het verplicht eigen risico € 385,=.

Indien uw verwijzer aangesloten is bij ketenzorg, geldt er geen verplicht eigen risico voor dieetadvisering bij chronische aandoeningen als diabetes type 2, COPD en hart- en vaatziekten.

Klik hier voor een volledig overzicht van de leveringsvoorwaarden.

Als u aanvullend verzekerd bent voor dieetadvisering, zie dan onderstaande website van independer voor de hoogte van het bedrag.
Klik hier voor de website independer
Per verzekeraar kan het bedrag verschillen.

Tarieven dieetbehandeling per 1 januari 2023.
Indien u de behandeling zelf * moet betalen, gelden de volgende tarieven:

Intake consult (45 minuten contact en 15 minuten individueel dieetvoorschrift) € 80,00
Vervolgconsult per 15 minuten € 20 (10 – 15 minuten contact)
Individueel dieetvoorschrift per 15 minuten € 20
Huisbezoek (60 minuten contact en 15 minuten individueel dieetvoorschrift) € 100
Toeslag huisbezoek € 27,50

Bovenstaande tarieven gelden voor de gehele behandeltijd. De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt
bestaan uit twee componenten:
Directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;
Individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige,
diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een
persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

* Betreft: cliënten die niet verzekerd zijn en dieetzorg die buiten de 3-uursregeling valt.